Napi igék

A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Zsolt 46,8)

De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. (2Thessz 3,3)

5Móz 4,5-13 • Róm 1,1-7

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP

A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. (Jn 1,17)

Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. (Zsolt 139,3)

Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudta nélkül? (Mt 10,29)

Jn 2,1-11 • 1Kor 2,1-10 • Zsolt 107,1-22

Ha így határoz a Seregek Ura, ki hiúsíthatja meg? Ha kinyújtja kezét, ki fordíthatja vissza? (Ézs 14,27)

Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? (Róm 8,31b)

Mt 6,6-13 • 1Móz 11,1-9

Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat. (Zsolt 18,7)

[Jézus] ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: Legyen a ti hitetek szerint! Erre megnyílt a szemük. (Mt 9,29,30a)

Kol 2,1-7 • 1Móz 9,18-29

Ekkor Józsué arccal a földre borult előtte, meghajolt, és ezt kérdezte tőle: Mit akar mondani szolgájának az én Uram? (Józs 5,14b)

A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. (Mt 13,16)

Ef 1,3-10 • 1Móz 9,1-17

Ha testvéred – még ha anyád fia is – vagy a saját fiad, leányod, a feleséged, akit karjaidba zársz, vagy testi-lelki jó barátod titokban így csábítgat: Menjünk, és tiszteljünk más isteneket…, ne engedj neki! (5Móz 13,7.9)

Krisztus szabadságra szabadított meg minket. (Gal 5,1)

Róm 8,26-30 • 1Móz 8,13-22

Hirdetem nevedet testvéreimnek. (Zsolt 22,23)

Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. (Mt 28,8)

1Kor 2,11-16 • 1Móz 8,1-12

Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám. (Jer 24,7b)

Ezt az igét küldte Izráel fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség Ura! (ApCsel 10,36)

ApCsel 10,37-48 • 1Móz 7,17,24

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. (Róm 8,14)

Túláradó haragomban ez pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked – mondja megváltó urad. (Ézs 54,8)

Nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz? (Róm 2,4)

Mt 3,13-17 • Róm 12,1-8 • Zsolt 71

A népek… varázslókra és jósokra hallgatnak, de neked ezt nem engedi meg Istened, az Úr. (5Móz 18,14)

Pál írja: Szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát mindenki lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. (Kol 1,9-10)

Zak 8,20-23 • 1Móz 7,1-16

Események