Napi igék

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ ELŐTTIT MEGELŐZŐ (ÍTÉLET-) VASÁRNAP

Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! (2Kor 6,2b)

Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. (2Móz 20,2)

Amint [Pál és Szilász] kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, ahol találkoztak a testvérekkel, és bátorították őket, majd továbbmentek. (ApCsel 16,40)

Lk 17,20-24(25-30) • Róm 14,7-9 • Zsolt 52

Dicsérjétek az Urat! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! (Zsolt 106,1)

Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. (Tit 2,11)

2Pt 3,13-18 • Jel 20,11-15

Legyen velünk Istenünk, az Úr, ahogyan őseinkkel volt. (1Kir 8,57a)

Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. (Zsid 6,12)

1Kor 3,16-23 • Jel 20,7-10

Kérdezd meg előbb az Úr igéjét! (2Krón 18,4)

De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál. (2Tim 3,14)

Mt 21,12-17(23-27) • Jel 20,1-6

Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. (Zsolt 40,9)

Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. (1Jn 5,3)

Jel 13,1-10 • Jel 11,15-19

Mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak ujjongok. (Zsolt 92,5)

[Jézus] így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! Az pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. (Lk 5,24-25)

ApCsel 17,1-10 • Jel 11,3-14

Készségesen áldozok neked, magasztalom neved, Uram, mert jó vagy. (Zsolt 54,8)

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene. (2Kor 1,3)

1Pt 2,11-17 • Jel 11,1-2

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 23. VASÁRNAP

Ő a királyok Királya és uraknak Ura. Övé egyedül a halhatatlanság…: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. (1Tim 6,15-16)

Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és telje serődből! (5Móz 6,5)

Pál írja: [Kérem az Atyát,] hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. (Ef 3,17)

Mt 22,15-22 • Fil 3,17(18-19)20-21 • Zsolt 39

Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. (Zsolt 23,4)

Mert amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vigasztalásunk is. (2Kor 1,5)

Ézs 1,18-20(21-25)26-27 • Jel 10,1-11

Isten nagy örömöt szerzett nekik. Az asszonyok és gyermekek is örvendeztek; messzire elhallatszott, hogy mennyire örvendeznek Jeruzsálemben. (Neh 12,43)

Pál írja: Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! (Fil, 4,4)

1Jn 3,19-24 • Jel 9,13-21

Események