Napi igék

A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a fiainkéi mindörökké. (5Móz 29,28)

A samáriaiak ezt mondták az asszonynak: Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. (Jn 4,42)

2Kor 1,1-6 • Jel 5,1-5

Ítéleted idején is benned reménykedtünk, uram. (Ézs 26,8)

Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. (1Pt 5,6)

Róm 12,17-21 • Jel 4,1-11

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 21. VASÁRNAP

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. (Róm 12,21)

Ezért az örömöt dicsérem, mert nincs jobb dolog az ember számára a nap alatt, mintha eszik, iszik és örül, és ez kíséri munkáját egész életén át, amelyet Isten adott neki a nap alatt. (Préd 8,15)

Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. (1Tim 4,4)

Mt 5,38-48 • Ef 6,10-17 • Zsolt 38

Olyanok lettetek, mint a tűzből kiragadott üszkös fadarab, mégsem tértetek meg hozzám – így szól az Úr. (Ám 4,11b)

De mi van akkor, ha némelyek hűtlenné váltak? Vajon az ő hűtlenségük hűtlenné tenné Istent? Szó sincs róla! Sőt azt kell mondanunk: Isten igaz.  (Róm 3,3-4)

Péld 3,1-8 • Jel 3,14-22

Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé. (1Móz 6,9)

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Mt 5,16)

Jn 18,28-32 • Jel 3,7-13

Hát menj, az Úr legyen veled! (1Sám 17,37)

Bármit tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek! (1Kor 10,31)

1Kor 14,26-33 • Jel 3,1-6

Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége. (Ézs 9,6)

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. (Zsid 13,8)

Ef 5,25-32 • Jel 2,18-29

Az igaz és törvényes cselekvést többre becsüli az Úr, mint az áldozatot. (Péld 21,3)

Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet! (Jn 7,24)

Róm 13,1-7 • Jel 2,12-17

Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek közöttetek vannak, és fordítsátok oda szíveteket az Úrhoz! (Józs 24,23)

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. (Ef 5,8)

2Thessz 3,6-13 • Jel 2,8-11

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 20. VASÁRNAP

Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. (Mik 6,8)

Bárcsak az Úr egész népe próféta volna, és rájuk is kiárasztaná lelkét az Úr! (4Móz 11,29b)

Jézus így szólt a tanítványokhoz: Vegyetek Szentlelket! (Jn 20,22)

Mk 10,2-9(10-16) • 1Thessz 4,1-8 • Zsolt 75

Események