Napi igék

Mind boldog, aki hozzá menekül! (Zsolt 2,12)

Pál írja: Tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. (2Tim 1,12)

Jel 22,16-17.20-21 • Ézs 35,1-10

Az igaznak az emlékezete áldott. (Péld 10,7)

Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. (Mt 13,43a)

Jel 3,7-8.10-11(12) • Ézs 33,17-24

Örülök és vigadok neked, zengem nevedet, ó, Felséges! (Zsolt 9,3)

Mária pedig ezt mondta: Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben. (Lk 1,46-47)

Ézs 42,5-9 • Ézs 32,1-8

Az Úr intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt. (Zsolt 19,8b)

Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az őbenne marad, és ő is abban; és hogy ő bennünk marad, azt a Lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. (1Jn 3,24)

Ézs 11,10-13 • Ézs 29,17-24

Abrám hitt az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul. (1Móz 15,6)

[Ábrahám] megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. (Róm 4,20-21)

2Kor 1,18-22 • Ézs 29,9-16

Vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek. (Ézs 43,20)

Jézus mondja: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! (Jn 7,37)

Lk 1,26-38 • Ézs 29,1-8

ADVENT 3. VASÁRNAPJA

Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Az Úr jön hatalommal. (Ézs 40,3.10)

Mert bűneim összecsaptak fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám. (Zsolt 38,5)

Az angyal így szólt Józsefhez: [Mária] fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. (Mt 1,21)

Mt 11,2-6(7-10) • 1Kor 4,1-5 • Zsolt 33

Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. (Zsolt 55,17)

Jézus mondja: Amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. (Jn 16,23b)

1Thessz 4,13-18 • Ézs 28,14-22

Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét! (Zsolt 113,3)

Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk. (Lk 2,68,69)

Zak 2,14-17 • Ézs 26,7-21

Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj meg hozzám, mert megváltottalak! (Ézs 44,22)

Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. (Jn 3,17)

2Kor 5-1-10 • Ézs 26,1-6

Események