Napi igék

Most is van tanúm a mennyben, és kezesem fenn a magasságban. (Jób 16,19)

Pál írja: Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé! De az Úr mellém állt, és megerősített. (2Tim 4,16-17)

Jel 2,1-7 • Ézs 25,1-12

Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, ujjongásban törjetek ki, hegyek! Mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönyörül az elesetteken. (Ézs 49,13)

[Krisztus Jézust] tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá. (1Kor 1,30b)

Ézs 26,7-12(13-15) • Ézs 19,16-25

Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. (Zsolt 63,5)

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. (1Tim 2,1)

Ézs 25,1-8 • Ézs 14,1-23

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. (Lk 21,28)

[Én vagyok az Úr, aki] a jósok jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká. (Ézs 44,25)

Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e. (1Jn4,1)

Lk 21,25-33 • Jak 5,7-8 • Zsolt 1

Jób ezt mondta Istennek: Eddig csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban.

Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. (Mt 26,75)

Hab 2,1-4 • Ézs 12,1-6

[Uram], egyedül te vagy a föld minden országának Istene, te alkottad az eget és a földet! (2Kir 19,15b)

Egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. (Jel 15,4)

Ez 37,24-28 • Ézs 11,1-10

Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér! (Zsolt 60,13)

Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje. (Jn 6,68-69)

1Thessz 5,(1-3)4-8 • Ézs 9,7-10,4

Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. (Zsolt 121,4-5)

[Jézus Krisztus] meg is erősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. (1Kor 1,8)

Kol 1,9-14 • Ézs 9,1-6

Térjetek hát meg, és éljetek! (Ez 18,32)

Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. (Ef 4,24)

Zsid 10,32-39 • Ézs 8,16-23

[Az Úr] fölemeli a porból a szűkölködőt. (1Sám 2,8)

És ha [a pásztor] megtalálta [az elveszett juhot], felveszi a vállára örömében. (Lk 15,5)

1Pt 1,(8-9)10-13 • Ézs 8,1-15

Események