Napi igék

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 17. VASÁRNAP

Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. (1Jn 5,4)

Megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. (Jer 31,34)

Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus. (1Jn 2,1)

Mt 15,21-28 • Róm 10,9-17(18) • Zsolt 37,21-40

Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő. (5Móz 32,4b)

Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. (1Jn 1,5)

Róm 4,18-25 • Préd 12,1-14

Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. (1Móz 2,15)

Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. (Mt 5,5)

Jel 2,8-11 • Préd 11,1-10

De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. (Zsolt 49,16)

Krisztus Jézus… megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. (2Tim 1,10)

Fil 1,19-26 • Préd 7,1-14

Lecsillapítottad a tengerek zúgását…, nemzetek háborgását. (Zsolt 65,8)

És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. (Fil 4,7)

ApCsel 9,36-42 • Préd 6,1-12

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,9)

Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek! (1Jn 2,24a)

Ézs 38,9-20 • Préd 5,9-19

Megszabadítom őket minden vétküktől, amelyet elkövettek, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek. (Ez 37,23)

Aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. (Jel 1,5-6)

Róm 6,18-23 • Préd 4,17-5,6

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 16. VASÁRNAP

Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. (2Tim 1,10)

Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon! (Zsolt 90,13)

Jézus mondja: Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. (Jn 16,22)

Jn 11,1,(2)3.17-27(41-45) • 2Tim 1,7-10 • Zsolt 37,1-20

A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. (Zsolt 50,2-3)

Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk. (Zsid 1,1-2)

Mk 12,41-44 • Préd 4-1-12

Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod [őket]. (Zsolt 17,7)

Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? (Lk 18,7a)

1Kor 7,17-24 • Préd 3,1-15

Események