Napi igék

Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. (Zsolt 16,2) Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,13-14) ApCsel 18,1-11 • ApCsel 7,30-43

Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni. (Ézs 9,2) A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit a magáénak, hanem mindenük közös volt. (ApCsel 4,32) Gal 3,1-5 • ApCsel 7,17-29

Ezt mondta magában az Úr: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. (1Móz 8,21)

Azt pedig tudjátok, hogy [az Isten Fia] azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket. (1Jn 3,5)

Jel 4,1-11 • ApCsel 4,13-22

[Isten] egymaga feszítette ki az eget, lépdel a tenger hullámhegyein. Ő alkotta a Nagy Medvét és a Kaszáscsillagot, a Fiastyúkot és a Dél csillagait. (Jób 9,8-9)

Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait! (Jel 14,7)

Jn 18,33-38 • ApCsel 4,1-12

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE

Jézus Krisztus mondja: Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. (Jn 12,32)

Eljönnek azok is, akik távol laknak, és építik az Úr templomát. (Zak 6,15a)

Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiről, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben. Ezt mondta neki az Úr: Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye nevemet a népek, a királyok és Izráel fiai elé. (ApCsel 9,13.15)

Lk 24,(44-49)50-53 • ApCsel 1,3-4(5-7)8-11 • Zsolt 47

Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az Úr az Isten. Állhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait. (5Móz 7,9)

Jézus így imádkozott: az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. (Jn 17,3)

Mk 9,14-29 • ApCsel 3,11-26

Aki megveti felebarátját, vétkezik, de aki az alázatosokon könyörül, boldog lesz. (Péld 14,21)

Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. (1Thessz 5,15)

Lk 18,1-8 • ApCsel 3,1-10

Szántsatok föl új szántóföldet, ne vessetek a tövisek közé! (jer 4,3)

Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,2)

Mk 1,32-39 • ApCsel 2,42-47

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 5. VASÁRNAP (ROGATE)

Szüntelenül imádkozzatok! (1Thessz 5,17)

Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. (Zsolt 66,20)

Az Úr… ezt mondta [Salamonnak]: Kérj valamit, én megadom neked! Salamon ezt felelte: … Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. (1Kir 3,5.9a)

Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. (Jak 1,5)

Jn 16,23b-28(29-32)33 • 1Tim 2,1-6a • Zsolt 30

Események