Napi igék

Az Úr veletek lesz, ha ti is ővele lesztek. (2Krón 15,2b)

Zörgessetek, és megnyittatik nektek. (Mt 7,7)

1Jn 2,18-26(27-29) • Jel 22,1-5

Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem. (Péld 16,8)

Senki ne károsítsa meg és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért. (1Thessz 4,6)

Lk 13,(1-5)6-9 • Ézs 1,21-31

Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor. (Zsolt 121,8)

Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. (Zsid 13,14)

Jn 3,17-21 • Ézs 1,10-20

Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. (Józs 1,5c)

Jézus mondja: Szomorúságotok örömre fordul. (Jn 16,20)

Mt 7,21-27(28-29) • Ézs 1,1-9

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ ELŐTTI (REMÉNYSÉG-) VASÁRNAP

Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé. (2Kor 5,10)

Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. (Zsolt 50,23)

Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. (1Thessz 5,18)

Mt 25,31-46 • Róm 8,18-23(24-25) • Zsolt 50

Letelnek a gyászod napjai. (Ézs 60,20)

És Isten letöröl szemükről minden könnyet. (Jel 7,17)

Mk 13,1-8 • Jel 22,16-21

Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. (1Sám 2,2)

Jézus mondja: Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. (Mt 7,24)

2Kor 6,1-10 • Jel 22,6-15

Az Úr az ő népének erőssége. (Zsolt 28,8)

De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! (1Kor 15,57)

1Jn 2,18-26(27-29) • Jel 22,1-5

Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele! Én, az Úr teremtettem mindezt. (Ézs 45,8)

Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! (2Kor 6,2b)

Zsid 13,1-9b • Jel 21,15-27

Így szól az Úr: Ti láttátok…, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. (2Móz 19,4)

Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre. (Ef 3,20-21)

Jer 18,1-10 • Jel 21,9-14

Események