Napi igék

Így szól az Úr: Íme, én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton, és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem. (2Móz 23,20)

Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség. (2Tim 4,18)

Lk 10,38-42 • Préd 2,1-11.24-26

Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! (Zsolt 57,2a)

Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. (1Jn 2,12)

Préd 4,(4-7)8-12 • Préd 1,1-18

Pajzs és páncél [Isten] hűsége. 8Zsolt 91,4)

De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. (2Thessz 3,3)

1Tim 6,(3-5)6-11a • Hab 3,1-19

Én veled leszek: megszabadítalak és megmentelek – így szól az Úr. (Jer 15,20)

Jézus mondja: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! (Jn 14,1)

Fil 4,8-14 • Hab 2,4-20

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 15. VASÁRNAP

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5,7)

A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem! (Zsolt 51,19b)

Jézus mondja: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam hanem a bűnösöket. (Mk 2,17)

Mt 6,25-34 • 1Pt 5,5-11 • Zsolt 49

Akkor majd megtudják, hogy én, az Úr, az ő Istenük, velük vagyok, és hogy ők, Izráel háza, az én népem – így szól az én Uram, az Úr. (Ez 34,30)

Jézus mondja: Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek.  (Jn 15,16)

2Thessz 2,13-17 • Hab 1,12-2,3

Megparancsolom neked, hogy légy bőkezű az országodban levő elesett és szegény testvéredhez. (5Móz 15,11)

Ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. (1Jn 3,18)

Jn 13,31-35 • Hab 1,1-11

Nem kell attól félned, hogy hirtelen fölriadsz… Mert az Úrban bizakodhatsz. (Péld 3,25-26)

Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. (Ef 6,10)

1Krón 29,9-18 • Zof 3,9-20

Térjetek meg, elpártolt fiaim! Meggyógyítlak benneteket, bár elpártoltatok. Itt vagyunk, eljöttünk hozzád, mert te vagy, Uram, a mi Istenünk! (Jer 3,22)

Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atyám!” (Gal 4,6)

Filem 1-16(17-22) • Zof 2,1-7

Ő az Úr. Tegye azt, amit jónak lát. (1Sám 3,18)

Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. (Mt 6,10)

Gal 5,22-26 • Zof 1,1-9

Események