Napi igék

Ki akar még önként, bőkezűen adakozni ma az Úrnak? (1Krón 29,5b)

Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. (2Kor 9,6)

1Pt 4,7-11 • Jel 21,1-8

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ ELŐTTIT MEGELŐZŐ (ÍTÉLET-) VASÁRNAP

Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! (2Kor 6,2b)

Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. (2Móz 20,2)

Amint [Pál és Szilász] kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, ahol találkoztak a testvérekkel, és bátorították őket, majd továbbmentek. (ApCsel 16,40)

Lk 17,20-24(25-30) • Róm 14,7-9 • Zsolt 52

Dicsérjétek az Urat! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! (Zsolt 106,1)

Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. (Tit 2,11)

2Pt 3,13-18 • Jel 20,11-15

Legyen velünk Istenünk, az Úr, ahogyan őseinkkel volt. (1Kir 8,57a)

Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. (Zsid 6,12)

1Kor 3,16-23 • Jel 20,7-10

Kérdezd meg előbb az Úr igéjét! (2Krón 18,4)

De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál. (2Tim 3,14)

Mt 21,12-17(23-27) • Jel 20,1-6

Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. (Zsolt 40,9)

Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. (1Jn 5,3)

Jel 13,1-10 • Jel 11,15-19

Mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak ujjongok. (Zsolt 92,5)

[Jézus] így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! Az pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. (Lk 5,24-25)

ApCsel 17,1-10 • Jel 11,3-14

Készségesen áldozok neked, magasztalom neved, Uram, mert jó vagy. (Zsolt 54,8)

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene. (2Kor 1,3)

1Pt 2,11-17 • Jel 11,1-2

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 23. VASÁRNAP

Ő a királyok Királya és uraknak Ura. Övé egyedül a halhatatlanság…: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. (1Tim 6,15-16)

Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és telje serődből! (5Móz 6,5)

Pál írja: [Kérem az Atyát,] hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. (Ef 3,17)

Mt 22,15-22 • Fil 3,17(18-19)20-21 • Zsolt 39

Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. (Zsolt 23,4)

Mert amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vigasztalásunk is. (2Kor 1,5)

Ézs 1,18-20(21-25)26-27 • Jel 10,1-11

Események