Imádság

2020 április 29.

Drága Mennyei Jó Atyám!

Köszönöm Neked Atyai jóságod és jószándékod felém és az emberiség felé. Köszönöm, ha üdvözítő akaratod végrahajtásában szolgálatot szánsz nekem is emberársaim felé. Bocsásd meg ha kételkedem és magamra tekintek vagy tétovázom. Kérlek add, hogy ne kételkedjem benne, hogy használni szeretnél a gyülekezet megáldásában, a testvérek megerősítésében, az evangélium és az igazság hirdetésében. Kérlek segíts meg engem, hogy a rám bízott szolgálatot rád figyelve elvégezzem, üzenetedet átadjam. Segíts, hogy ne a magam aggodalmaira betegségére, gyengeségére, erőtlenségére és alkalmatlanságára tekintsek, hanem végtelen szeretetedre, erődre, hatalmadra, jelenlétedre, jószándékodra és bölcsességedre.

Ámen

Események