Napi igék

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE

Jézus Krisztus mondja: Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. (Jn 12,32)

Galileai férfiak, miért néztek az égre csodálkozva? Jézus úgy jön majd el, amint láttátok őt fölmenni a mennybe! (ApCsel 1,11)

Az ÚR házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öregkorban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak. (Zsolt 92,14-15)

Jézus mondja: Ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. (Jn 16,22)

Lk 24,(44-49)50-53 • ApCsel 1,3-11 • Zsolt 68,1-19

Tied, URam, a méltóság, a hatalom és a tisztelet, a hírnév és a fenség, bizony minden, ami a mennyben és a földön van! (1Krón 29,11a)

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében. (1Tim 2,5-6)

Jn 14,7-14 • Gal 3,1-14

URam, ne haragudj ennyire, ne emlékezz örökké bűneinkre! Tekints le ránk: mindannyian a te néped vagyunk! (Ézs 64,8)

Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus. (1Jn 2,1)

Lk 18,1-8 • Gal 2,11-21

Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt…! (Zsolt 81,2)

Úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: (…) mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmijük, és akiké mégis minden. (2Kor 6,4.10)

Mk 1,32-39 • Gal 2,1-10

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 5. VASÁRNAP (ROGATE)

Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. (Zsolt 66,20)

Örömmel mondjátok és hirdessétek: az ÚR megváltotta a népét! (Ézs 48,20)

Tűzbe teszem, megtisztítom őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Ő segítségül hívja nevemet, én pedig meghallgatom őt. (Zak 13,9a-b)

Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek (…) sokkal értékesebb [nek találtasson] a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál… (1Pt 1,6-7)

Lk 11,1-4(5-13) • 1Tim 2,1-6a • Zsolt 95

Aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel, sem a jövedelemmel, aki szereti a vagyont. (Préd 5,9a)

De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek… (1Tim 6,8-9)

Jn 6,(60-62)63-69 • Gal 1,10-24

Mert bűneim összecsaptak fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám. (zsolt 38,5)

[Krisztus] eltörölte a  követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. (Kol 2,14)

J4l 5,11-14 • Gal 1,1-9

Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag? (Zsolt 77,10)

De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. (Róm 5,20b)

1Kor 14,6-9.15-19 • Jón 4,1-11

Mert az ÚRéi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. (1Sám 2,8b)

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. (Jn 1,1)

Mt 11,25-30 • Jón 3,1-10

Csodálatos [az ÚR] terve, hatalmasan hajtja végre. (Ézs 28,29b)

És [Krisztus] eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. (Ef 2,17)

Róm 15,14-21 • Jón 2,1-11

Események