Napi igék

A föld legvégéig mindenkinek eszébe jut az ÚR… (Zsolt 22,28)

[Isten] azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. (1Tim 2,4)

5Móz 32,44-47 • 1Kor 9,19-23

HATVANAD VASÁRNAP

Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket… (Zsid 3,15)

Serkenj fel, Uram! Ébredj, és siess segítségünkre! (Zsolt 44,24)

Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat! (Zsolt 4,2b)

Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. (Mt 5,4)

Lk 8,4-8(9-15) • Zsid 4,12-13 • Zsolt 128

Jöjjetek, járjunk az ÚR világosságában! (Ézs 2,5)

Ezenfelül tudjátok, hogy az idő sürget: ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. (Róm 13,11-12a)

1Kor 1,26-31 • 1Kor 9,13-18

Miért vetetted meg az ÚR szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki?! (2Sám 12,9a)

Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére… (Zsid 12,1-2)

Mal 3,13-18 • 1Kor 9,1-12

Maga az ÚR vonul majd előtted, ő maga lesz veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj! (5Móz 31,8)

Jézus mondja: az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. (Jn 10,27-28)

1Kor 3,(1-3)4-8 • 1Kor 8,7-13

De én visszaemlékezem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. (Ez 16,60)

A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fok titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. (1Pt 5,10)

Róm 4,1-8 • 1Kor 8,1-6

Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. (Zsolt 23,3)

Jézus mondja: Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem… (Jn 10,14)

5Móz 7,6-12 • 1Kor 7,25-40

Az ÚR … elküldi majd angyalát veled, és szerencséssé teszi uradat… (1Móz 24,40)

[A tanítványok] valamennyien elkísértek bennünket feleségükkel és gyermekeikkel a városon kívülre, és a tengerparton térdre esve imádkoztunk. (ApCsel 21,5)

Lk 19,1-10 • 1Kor 7,17-24

HETVENED VASÁRNAP

Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. (Dán 9,18c

Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. (Zsolt 18,4)

Áldott, aki az ÚR nevében jön! (Zsolt 118,26a)

[Jézus Krisztus] eljött és békességet hirdetett… (Ef 2,17)

Mt 20,1-16 • Fil 2,12-13 • Zsolt 124

Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert kiragadja a szegény ember életét a gonoszok kezéből! (Jer 20,13)

Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel… (Lk 1,52)

4Móz 6,22-27 • 1Kor 7,10-16

Események