Napi igék

Betölti a földet az Úr ismerete, ahogyan a tengert víz borítja. (Ézs 11,9)

Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy  [Krisztusban] lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. (Kol 1,19-20)

Jón 4,1-11 • Mt 5,27-32

Életem folyton veszélyben van, törvényedről mégsem feledkezem meg. (Zsolt 119,109)

Pál írja: Ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. (1Thessz 1,6)

Fil 2,1-5 • Mt 5,21-26

Türelmes az Úr, de nagy a hatalma; senkit sem hagy az Úr büntetés nélkül. (Náh 1,3a)

A mi Urunk hosszútűrését pedig üdvösnek tartsátok. (2Pt 3,15)

1Kor 12,19-26 • Mt 5,17-20

Bizony igazságos volt az Úr, a mi Istenünk, bármit is cselekedett, hiszen nem hallgattunk az ő szavára. (Dán 9,14b)

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. (Jak 1,17)

Mk 11,(20-21)22-26 • Mt 5,13-16

Bizony a sok álommal és a sok beszéddel együtt jár a hiábavalóság. Ezért féld az Istent! (Préd 5,6)

Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek. (Jak 1,5)

2Kor 2,5-11 • Mt 5,1-12

Csak próbára tesz benneteket az Úr, a ti Istenetek, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e. (5Móz 13,4)

Tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. (Róm 5,3-4)

Gal 6,1-5 • Mt 4,18-25

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 4. VASÁRNAP

Egymást terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. (Gal 6,2)

Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. (Zsolt 80,19b)

Jézus ezt mondta [a vaknak]: Láss! A hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve Istent. (Lk 18,42-43a)

Lk 6,36-42 • Róm 12,17-21 • Zsolt 100

Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé – de meddig? (Hab 2,6)

Jézus mondja: Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. (Lk 12,15)

Jón 3,1-10 • Jak 5,13-20

Így szól az Úr: Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor, bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. (2Móz 19,5)

Mert [Isten] szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. (2Tim 1,9)

Gal 3,6-14 • Jak 5,7-12

[Az Úr] ítéletet hoz minden nép ügyében. Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. (Ézs 2,4)

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. (Lk 2,14)

Mt 18,15-20 • Jak 5,1-6

Események