20181031

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE

Más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

Mózes így esedezett az Úrhoz: [Uram], fékezd meg izzó haragodat, szánd meg népedet, és ne hozd rá ezt a bajt! (2Móz 32,12b)

Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. (Róm 8,34)

Mt 5,1-10(11-12) • Róm 3,21-28 • Jel 8,6-13

Események