20181104

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 23. VASÁRNAP

Ő a királyok Királya és uraknak Ura. Övé egyedül a halhatatlanság…: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. (1Tim 6,15-16)

Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és telje serődből! (5Móz 6,5)

Pál írja: [Kérem az Atyát,] hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. (Ef 3,17)

Mt 22,15-22 • Fil 3,17(18-19)20-21 • Zsolt 39

Események