20181105

Készségesen áldozok neked, magasztalom neved, Uram, mert jó vagy. (Zsolt 54,8)

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene. (2Kor 1,3)

1Pt 2,11-17 • Jel 11,1-2

Események