20181106

Mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak ujjongok. (Zsolt 92,5)

[Jézus] így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! Az pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. (Lk 5,24-25)

ApCsel 17,1-10 • Jel 11,3-14

Események