20190109

Dávid így imádkozott: A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat. (2Sám 7,21)

Abban nyilvánult meg Isten irántunk aló szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. (1Jn 4,9)

Ef 4,17-24 • 1Móz 3,14-24

Események