20190519

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 4. VASÁRNAP (CANTATE)

Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. (Zsolt 98,1)

Jól láthatja utaimat Isten, és számontarthatja minden lépésemet. (Jób 31,4)

Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.

(Zsid 4,13) Lk 19,37-40 • Kol 3,12-17 • Zsolt 108

Események