20190521

Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten! (Zsolt 31,6)

Az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. (Róm 8,2)

1Sám 16,14-23 • 2Sám 16,15-17,4

Események