20190525

Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt! (Zsolt 81,2)

Pál írja: Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is, dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is. (1Kor 14,15b)

Jn 6,(60-62)63-69 • 2Sám 19,9b-41

Események