20190608

Hiszen kegyelmes és irgalmas az Úr, a ti Istenetek, és nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá. (2Krón 30,9b)

Tartsatok  tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje. (ApCsel 3,19-20)

Jn 16,5-15 • Fil 3,1-11

Események