20190612

Akik megmenekültek közülük, elküldöm azokat a népekhez…, amelyek még nem hallották híremet, és nem látták dicsőségemet: vigyék hírül dicsőségemet a népeknek! (Ézs 66,19)

Jézus mondja: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. (Mt 28,18-20a)

Ef 3,11-14 • Fil 4,1-9

Események