Vasárnapi hirdetésünk

2017 június 26.
Vasárnapi hirdetésünk

- 2017.07.13-16-ig tartjuk a felnőtt csendes hetünket. Jelentkezni lehet Bozorády Andrásnál (20/8243085) és Papp Lászlónál (20/8242304). A hét költsége 12.000- Ft teljes ellátással.

- Hálát adunk az érettségizőink és felsőoktatásban tanuló diákjaink eredményeiért.

- Ma van a reformáció kezdetének 500 éves jubileumán az Ágostai Hitvallás emléknapja. Ez alkalomból a Püspöki tanács körlevélben adott ki nyilatkozatot:

A reformáció kezdetének félévezredes jubileumán, június 25-én, az Ágostai Hitvallás emléknapján hálát adhatunk Istennek nemcsak az evangélium újbóli térnyeréséért, a szentségek helyes értelmezéséért, hanem mindenekelőtt a megigazulás kérdésének hangsúlyos megfogalmazásáért.

Meg kell emlékeznünk a hitbeli lényeglátásért küzdő teológusokon kívül az emellett kiálló fejedelmekről is, közöttük hangsúlyosan említve a megújulás ügyének magyarországi terjesztésében nagy szerepet vállaló Brandenburgi György őrgrófot.

Egyházunk hitvallási iratai közt tartalmilag, de államegyház-jogilag is a mérvadó az Ágostai Birodalmi ülésen 1530-ban e napon felolvasott irat. Ezen alapult a későbbi Ágostai Vallásbéke, a Vesztfáliai Béke. A Habsburg-adminisztráció is alapként kezelte. Történeti hatása a német, a magyar és az angol hitvallásoknál is megragadható, tetten érhető.

Az Ágostai Hitvallás azonban nemcsak a múlt veretes értéke, hanem az ökumenikus párbeszédben ma is fontos alap, katolikus, anglikán és protestáns testvéreink felé egyaránt. Adja Isten, hogy itt megfogalmazott alapértékeinket tudatosan és elkötelezetten éljük meg a következő nemzedékekben is, a mai emléknap arra kötelez, hogy komolyan vegyük a Hitvallás VII. cikkelyében írottakat: „Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki”!

Erős vár a mi Istenünk!

Gáncs Péter püspök

Dr. Fabiny Tamás püspök

Szemerei János püspök

 

Események