Napi igék

Legyen szívetek teljesen az Úré, a mi Istenünké. (1Kir 8,61)

Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ővele. (1Kor 6,17)

Zsid 13,1-9b • Ez 37,15-28

Álljanak hát elő, és segítsenek rajtad, akik az eget vizsgálják, a csillagokat nézik, akik újhold napján meg szokták mondani, hogy mi történik majd veled. úgy járnak, mint a tarló: tűz égeti meg őket. (Ézs 47,13b-14a)

Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. (3Jn 4)

Jer 18,1-10 • Ez 37,1-14

Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki! (Zsolt 25,17)

Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. (Fil 4,7)

1Pt 4,7-11 • Ez 36,16-32

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ ELŐTTIT MEGELŐZŐ (ÍTÉLET) VASÁRNAP

Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! (2Kor 6,2b)

Ne gyűlöld szívedben embertársadat! Fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében. (3Móz 19,17)

Intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. (1Thessz 5,14)

Lk 17,21-24(25-30) • Róm 14,7-9 • Zsolt 110

Én magam oltalmazom [Jeruzsálemet] mindenfelől – így szól az Úr -, mint egy tüzes fal. (Zak 2,9)

Jézus mondja: A pokol kapui sem fognak diadalmaskodni [egyházamon]. (Mt 16,18)

2Tim 2,1-5(6) • Ez 34,23-31

Népem összetörése engem is összetört… Nincs balzsamolaj Gileádban, nincs ott orvos? (Jer 8,21-22a)

Jézus mondja: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. (Lk 5,31-32)

Lk 22,49-53 • Ez 34,1-16

Az Úr elküldött  [engem]…, hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját. (Ézs 61,1-2)

Jézus mondja: Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! (Mk 1,15)

3Móz 19,1-3.13-18 • Ez 33,21-33

Uram, gondolj ránk, ne bontsd fel a velünk kötött szövetséget! (Jer 14,21)

[Isten] erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről. (Lk 1,69.72)

1Móz 13,5-12(13-18) • Ez 33,10-20

Aki kardot köt, ne kérkedjék úgy, mintha már lecsatolta volna! (1Kir 20,11)

Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. (Jak 1,19-20)

2Kor 10,1-6 • Ez 20,30-44

Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. (Zsolt 145,3)

[Krisztusban] lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.  (Kol 2,9-10)

Róm 12,17-21 • Ez 20,1-17

Események