Napi igék

[Isten] tárja fel a mélyen elrejtett titkokat. (Dán 2,22a)
A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. (Jn 14,26)
Mt 7,7-12 • ApCsel 21,1-14

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 8. VASÁRNAP

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. (Ef 5,8-9)
Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat! (Zsolt 105,3)
A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál tanította őket. (ApCsel 20,7)
Mt 5,13-16 • Ef 5,8b-14 • Zsolt 11

Akár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Istenünknek, az Úrnak a szavára. (Jer 42,6)

A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg. (1Thessz 5,19-20)

Jel 19,4-9 • ApCsel 20,17-38

Dávid így felelt [Góliátnak]: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a Seregek Urának… a nevében megyek ellened. (1Sám 17,45)

Pál írja: [Isten] adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által. (Ef 3,16)

Lk 22,14-20 • ApCsel 20,1-16

Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre! (Ézs 26,4)

Ekkor ezt kérdezte tőlük: Hol van a ti hitetek? (Lk 8,25a)

1Kor 10,16-17 • ApCsel 19,23-40

Ezt mondja megváltód, az Úr, aki az anyaméhben formált: Én, az Úr alkottam mindent: egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet. (Ézs 44,24)

Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. (ApCsel 17,24-25)

ApCsel 10,(21-23)24-36 • ApCsel 19,8-22

AUGUSZTUS

De mivel Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak. (ApCsel 26,22)

Ha Isten segít, a kőfalon is átugrom. (Zsolt 18,30b)

Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. (1Jn 5,4)

Mt 22,1-14 • ApCsel 18,23-19,7

Egyetlen nap alatt fogom eltörölni ennek az országnak a bűneit is! (Zak 3,9b)

Bűneinket [Krisztus] maga vitte fel testében a fára, hogy miután emghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. (1Pt 2,24)

Jn 6,47-56 • ApCsel 18,1-22

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 7. VASÁRNAP

Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. (Ef 2,19)

Ne bízzatok ilyen hazug szavakban: Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt! [Jobbítsátok meg] útjaitokat és tetteiteket. (Jer 7,4-5)

Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. (1Kor 4,20)

Jn 6,1-15 • ApCsel 2,41-47 • Zsolt 21

Íme, arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él. (Zsolt 39,6)

Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. (Jn 17,15)

Jel 3,1-6 • ApCsel 17,16-34

Események