Napi igék

Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. (Ézs 30,18b)

Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy ki az igazságot cselekszik, az mind tőle született. (1Jn 2,29)

Jel 3,1-6 • Jn 5,9b-18

Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. (Ézs 45,12a)

Isten nincs messzire egyikünktől sem. (ApCsel 17,27)

1Kor 12,12-18 • Jn 5,1-9a

Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. (Ézs 11,2)

Az egész sokaság igyekezett megérinteni [Jézust], mert erő áradt ki belőle. (Lk 6,19)

Mt 18,1-6 • Jn 4,43-54

Ézsaiás így szólt: Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. 8ézs 6,5a)

Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának. (Ef 4,25)

ApCsel 16,23-34 • Jn 4,27-42

Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. (Péld 11,24)

A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek. (Zsid 13,2)

ApCsel 2,32-40 • Jn 4,15-26

Mert az Úr szereti a jogosságot. (Zsolt 37,28)

Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei. (Ef 5,1)

2Móz 14,15-22 • Jn 4,1-14

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 6. VASÁRNAP

Így szól az Úr, a te teremtőd…: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! (Ézs 43,1)

Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből. (Zsolt 104,14)

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. (Lk 11,3)

Mt 28,16-20 • Róm 6,3-8(9-11) • Zsolt 51

[Uram,] ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted! (zsolt 143,2)

Lásd meg tehát Isten jóságát és szigorúságát. (Róm 11,22)

Fil 3,12-16 • Hós  14,2-10

Aki a fület alkotta, az ne hallana? Aki a szemet formálta, az ne látna? (Zsolt 94,9)

Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. (1Pt 3,12)

2Kor 12,1-10 • Hós 13,1-14

Az élő Úrra esküszöm, hogy csak azt fogom mondani, amit az én Istenem mond. (2Krón 18,13)

Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. (2Tim 4,2)

ApCsel 15,4-12 • Hós 12,1-11

Események