Napi igék

Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izráel, nem feledkezem meg rólad! (Ézs 44,21b)

Elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla! (Róm 11,1)

2Móz 2,11-15(16-22)23-25  •  ApCsel 12,1-17

Ne vedd ki számból teljesen az igazság beszédét. (Zsolt 119,43)

Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. (1Kor 4,1-2)

Péld 9,1-10  •  ApCsel 11,19-30

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP

Jézus Krisztus mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28)

[József] vigasztalta [testvéreit], és szívhez szólóan beszélt velük. (1Móz 50,21b)

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. (Róm 12,21)

Lk 14,(15)16-24  •  Ef 2,17-22  •  Zsolt 28

Istenem, ne maradj csendben, ne hallgass, és ne légy tétlen, Istenem! Hiszen háborognak ellenségeid, gyűlölőid fenn hordják fejüket. (Zsolt 83,2-3)

Zakariás mondta: [Izráel Istene] megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki. (Lk 1-73- 74)

Lk 1,57-67(68-75)76-80 • ApCsel 11,1-18

Légy segítségünk reggelenként, szabadítónk a nyomorúság idején! (Ézs 33,2b)

Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. (Ef 3,20-21)

Jer 20,7-11 • ApCsel 10,34-48

Amikor ehetsz jóllakásig, akkor vigyázz: ne feledkezz meg az Úrról! (5Móz 6,11-12)

Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek! (1Kor 10,31)

Jn 21,15-19 • ApCsel 10,23b-33

Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok! (Zsolt 22,2)

Mivel [Krisztus] is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. (Zsid 2,18)

Ez 3,22-27 • ApCsel 10,1-23a

Istenem, elcsügged a lelkem, azért terád gondolok. (Zsolt 42,7)

Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. (Jn 14,18)

2Kor 1,23-2,4 • ApCsel 9,32-43

Mit is ér a bölcsességük, ha megvetették az Úr igéjét?! (Jer 8,9)

Hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. (1Kor 2,5)

ApCsel 4,(1-3)8- 21 • ApCsel 9,19b-31

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP

Jézus Krisztus mondja: Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. (Lk 10,16)

Így szól az Úr: Oltalmazom, mert ismeri nevemet. (Zsolt 91,14)

Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké, felírom rá az én Istenem nevét. (Jel 3,12)

Lk 16,19-31 • 1Jn 4,16b-21 • Zsolt 13

Események