Napi igék

Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled – így szól az én Uram, az ÚR -, és az enyém lettél. (Ez 16,8b)

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. (Gal 3,26)

Ézs 66,6-13 • 1Kor16,13-24  

Ki is húzták Dánielt a veremből, és egyetlen sérülést sem találtak rajta, mert hitt Istenében. (dán 6,24b)

Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! (1Kor 16,13)

Jób 42,7-13(14-17) • 1Kor 16,1-12

Az ÚR ezt mondta: Mert őt [Ábrahámot] választottam ki arra, hogy megparancsolja maga után fiainak és háza népének is, hogy őrizzék meg az ÚR útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően… (1Móz 18,19)

Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. (Róm 6,22)

1Móz 32,22b-32 • 1Kor 15,50-58

HÚSVÉT UTÁN ELSŐ VASÁRNAP (QUASI MODO GENITI)

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre…. (1Pt 1,3)

Mint ma született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Halleluja! (1Pt 2,2)

Óvta népét, [mint] a szeme fényét… (5Móz 32,10b)

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot! (Lk 12,32)

Jn 20,19-21(21-32)24-29 • 1Pt 1,3-9 • Zsolt 16

Még a gólya is, az égen, tudja, költözése idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az ÚR törvényét. (Jer 8,7)

[Jézus Krisztus] önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. (Tit 2,14)

Lk 24,1-12 • 1Kor 15,35-49

Légy erős kősziklám, ahova mindig fölmehetek, melyet segítségemre rendeltél… (Zsolt 71,3)

Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. (2Tim 4,18a)

Lk 24,36-47 • 1Kor 15,29-34

Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. (Ézs 5,21)

Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. (1Kor 2,12)

Jn 21,1-14 • 1Kor15,20-28  

Veled van Istened az ÚR, és nem szűkölködtél semmiben. (5Móz 2,7b)

Úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmijük és akiké mégis minden. (2Kor 6,4.10)

Jn 20,11-18 • 1Kor 15,12-19

Közel van igazságom, jön már szabadításom, és karommal népeket ítélek. (Ézs 51,5a)

Áldott a mi urunk Jézus krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre… (1Pt 1,3)

Jn 20,1-10 • 1Kor 15,1-11

HÚSVÉT MÁSODIK NAPJA

Nem halok meg, hanem élek, halleluja, és hirdetem az Úr tetteit, halleluja! (Zsolt 118,17)

Jákób is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. (1Móz 32,2)

Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: …Menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. (Mt 28,5a.7a)

Lk 24,13-35 • 1Kor 15,50-58 • Mk 16,9-20

Események