Napi igék

A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával. (Mik 5,3)

És meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. (Mt 24,30)

Mt 10,34-39 • 1Sám 24,1-23

Ne kísértsétek Isteneteket, az Urat. (5Móz 6,16)

Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. (Mt 6,10)

Mt 19,16-26 • 1Sám 23,1-18

Ne félj te, akit az Isten kedvel! Békesség neked! Légy erős, légy erős! (Dán 10,19)

Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen! (Jn 14,27)

Mt 13,44-46 • 1Sám 20,24-21,1

Ifjúkorom vétkeire és bűneimre nem emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram! (Zsolt 25,7)

De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal eyütt – kegyelemből van üdvösségetek! (Ef 4-5)

Jób 7,11-21 • 1Sám 20,1-23

Néped ezt mondja: Nem következetes az Úr! Pedig ők nem következetesek. (Ez 33,37)

Jézus mondja: Ha szerettek engem megtartjátok az én parancsolataimat. (Jn 14,15)

Lk 14,(25-26)27-33(34-35) • 1Sám 18,1-16

BÖJT 3. VASÁRNAPJA  (OCULI)

Szemem állandóan az Úrra néz. (Zsolt 25,15)

Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. (Lk 9,62)

Uram, szenvedek, segíts rajtam! (Ézs 38,14b)

Amikor Jézus bement Péter házába, látta, hogy annak anyósa lázasan fekszik. Megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, és felkelt, és szolgált neki. (Mt 8,14-15)

Lk 9,57-62 • Ef 5,1-2(3-7)8-9 • Zsolt 34

Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. (Zsolt 73,24)

Pál írja: Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon. (2Tim 4,7-8a)

Gal 2,16-21 • 1Sám 17,31-58

Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon! (Zsolt 90,16)

Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? (Mt 6,26)

2Kor 13,3-9 • 1Sám 17,1-30

Az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket. (Zsolt 146,8)

Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban testvéreim, a ti hitetek által. Mert akkor élünk igazán, ha ti szilárdan álltok az Úrban. (1Thessz 3,7-8)

1Jn 1,8-2,2(3-6) • 1Sám 16,14-23

Engedelmesen megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. (2Móz 24,7b)

Jézus mondja: Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én testvérem és az én anyám. (Mt 12,50)

Jn 16,29-33 • 1Sám 16,1-13

Események