Napi igék

Ó, Izráel reménysége, szabadítója a nyomorúság idején! Miért lennél olyan, mint az ország jövevénye, vagy mint a vándor, ki csak éjjelre tér be? (Jer 14,8)

Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten.  (1Kor 13,12b)

Róm 15,7-13 • Róm 3,21-31

Ujjongás és győzelem hangja zent az igazak sátraiban: …Fölemelte jobbját az Úr, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik! (Zsolt 118,15-16

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! (Fil 4,4)

ApCsel 16,9-15 • Róm 3,1-20

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 3. VASÁRNAP

Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. (Lk 13,29)

Támogass engem ígéreted szerint, hogy éljek, és ne szégyenítsd meg reménységemet! (Zsolt 119,116)

Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. (Jel 3,8b)

Mt 8,5-13 • Róm 1,(14-15)16-17 • Zsolt 107,23-43

Eljön az az idő – így szól az Úr -, amikor fölépül az Úr városa. (Jer 31,38)

A népek oda viszik be kincseiket és gazdagságukat. (Jel 21,26)

5Móz 33,1-4(7.12-16) • Róm 2,17-29

Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. (Zsolt 104,24)

Jézus mondja: Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. (Mt 6,28b-29)

Jer 14,1-9 • Róm 2,1-16

Sírva jönnek, és fohászkodnak, miközben vezetem őket; folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak. Mert atyja vagyok Izráelnek. (Jer 31,9)

Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10)

ApCsel 15,22-31 • Róm 1,24-32

Szövetséget kötök velük, hogy békében éljenek; örök szövetség lesz az. (Ez 37,26a)

[Krisztus Jézus] eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. (Ef 2,17)

Gal 5,1-6 • Róm 1,18-23

Ha megtérsz Istenedhez, az Úrhoz…, akkor jóra fordítja sorsodat Istened, az Úr, megkönyörül rajtad. (5Móz 30,2-3)

Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok emg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. (Jak 4,8)

Róm 9,31-10,8 • Róm 1,8-17

A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Zsolt 46,8)

De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. (2Thessz 3,3)

5Móz 4,5-13 • Róm 1,1-7

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP

A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. (Jn 1,17)

Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. (Zsolt 139,3)

Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudta nélkül? (Mt 10,29)

Jn 2,1-11 • 1Kor 2,1-10 • Zsolt 107,1-22

Események