Napi igék

Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. (Jób 45,18)

Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5,6-7)

Lk 19,1-10 • Róm 9,30-10,4

HETVENED VASÁRNAP

Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. (Dán 9,18)

Áldjátok, népek, a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét! Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. (Zsolt 66,8-9)

Dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. (Ef 1,12)

Mt 20,1-16 • Fil 2,12-13 • Zsolt 60

Dicsérjétek az Urat mind, ti, népek, dicsőítsétek mind, ti, nemzetek! (Zsolt 117,1)

Egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. (Ef 4,6)

4Móz 6,22-27 • Róm 9,14-29

Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. (Ez 36,26a)

Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. (Róm 6,18)

1Kor 2,6-10 • Róm 9,6-13

Emlékezzetek vissza az ősrégi dolgokra: én vagyok az Isten, nincsen más, Isten én vagyok, nincs hozzám hasonló! (Ézs 46,9)

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. (Zsid 12,2)

Jel 1,(1-2)3-8) •  Róm 9,1-5

Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. (Ézs 63,16b)

Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. (Mt 6,9)

Jn 3,31-36 • Róm 8,31-39

A mi Urunk, Istenünk irgalmas és megbocsát. (Dán 9,9a)

Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas! (Lk 6,36)

Jn 1,43-51 • Róm 8,26-30

Teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. (Zsolt 16,11)

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Gal 5,22-23a)

2Kor 3,(9-11)12-18 • Róm 8,18-25

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP

Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. (Ézs 60,2)

Siess segítségemre, Uram, szabadítóm! (Zsolt 38,23)

[Jézus] pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor [tanítványai] felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? (Mk 4,38)

Mt 17,1-9 • 2Kor 4,6-10 • Zsolt 63
 

Oltalmazó pajzsodat átadtad nekem, jobbod támogat engem. (Zsolt 18,36)
Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. (Ef 6,10)
Ézs 51,1-6 • Róm 8,1-17

Események