Napi igék

[Az Úr] ítéletet hoz minden nép ügyében. Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. (Ézs 2,4)

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. (Lk 2,14)

Mt 18,15-20 • Jak 5,1-6

Amikor felzendültek a harsonák, a cintányérok és a hangszerek, és dicsérték az urat, mert ő jó, és örökké tart szeretete, akkor… az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát. (2Krón 5,13b-14)

Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet  meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. (Ef 3,18-19)

Mik 7,7-9.18-20 • Jak 4,13-17

Ezt mondja az Úr…: Engem keressetek, akkor életben maradtok! (Ám 5,4)

Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek! (Jn 12,36a)

Bír 10,6-16 • Jak 4,1-12

Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak, ha meglátják… a zárókövet. (Zak 4,10a)

Jézus mondja: Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. (Mt 13,31-32)

Lk 7,36-50 • Jak 3,13-18

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 3. VASÁRNAP

Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10)

Keressétek az Urat mind, akik alázatosan éltek a földön, és teljesítitek a törvényeit! Törekedjetek az igazságra, törekedjetek az alázatra. (Zof 2,3)

Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. (Mt 5,6)

Lk 15,1-3.11b-32 • 1Tim 1,12-17 • Zsolt 112

Népem pedig jóllakik javaimmal – így szól az Úr. (Jer 31,14)

Jézus így szólt tanítványaihoz: Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! (Mt 10,8)

Jón 2,1-11 • Jak 3,1-12

Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy felállok, messziről is észreveszed szándékomat. (Zsolt 139,1-2)

Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. (ApCsel 17,28a)

Jn 6,37-40(41-46) • Jak 2,14-26

Uram, Seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk! (Zsolt 80,20)

Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. (2Thessz 2,16-17)

Mt 15,29-39 • Jak 2,1-13

Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! (Zsolt 90,12)

Jézus mondja: Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. (Mt 7,24)

Jn 4,5-14(15-18) • Jak 1,19-27

[Uram,] ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon. (Zsolt 141,4)

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. (Róm 12,21)

2Móz 2,11-15(16-22)23-25 • Jak 1,13-18

Események