Napi igék

JÚNIUS

[URam,] egyedül te ismered minden embernek a szívét… (1Kir 8,39)

PÜNKÖSD MÁSODIK NAPJA

Istenünk, ha kiárasztod Lelkedet, élet támad, halleluja! Új teremtés jön létre, megújul a földkerekség, halleluja! (Zsolt 104,30)

Ne rettegjetek, és ne féljetek! Hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim! (Ézs 44,8a-b)

Amit fülbe súgva hallotok, azt hirdessétek a háztetőkről! (Mt 10,27)

Jn 20,19-23 • 1Kor 12,4-11 • Zsolt 150

PÜNKÖSD ÜNNEPE

Nem hatalommal és ne erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek URa. (zak 4,6c)

Az Úr Lelke betölti a földkerekséget, halleluja, igéjével megvilágosít mindeneket, semmi sincs rejtve előtte, halleluja! (Bölcs 1,7)

Jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, míg hely sem marad másnak, és csak ti laktok ebben az országban! (Ézs 5,8)

Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. (1Kor 12,13)

Jn 14,15-19(20-23a)23b-27 • ApCsel 2,1-21 • Ef 1,3-14

Bálám ezt felelte…: Ha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeghetem meg Istenemnek, az ÚRnak parancsát… (4Móz 22,18)

Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk Isten előtt Krisztusban. (2Kor 2,17)

Jn 16,5-15 • 2Tim 2,14-26

Nyelvem hirdeti igazságodat és dicséretedet mindennap. (Zsolt 35,28)

[A tanítványok] nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe; mindig a templomban voltak, és áldották Istent. (Lk 24,52-53)

Ef 1,15-23 • 2Tim 2,1-13

Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. (Zsolt 25,16)

A beteg így válaszolt neki [Jézusnak]: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! (Jn 5,7-8)

ApCsel 1,12-26 • 2Tim 1,13-18

Az ÚR javamra dönti el ügyemet. (Zsolt 138,8a)

Pál írja: Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)

Ézs 32,11-18 • 2Tim 1,1-12

Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. (Zsolt 14,2)

Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarat, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,2)

1Jn 4,1-6 • 1Tim 6,17-21

Hallgasd meg szavamat reggel. Uram, reggel eléd készülök, és várlak. (Zsolt 5,4)

Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért… (Ef 6,18)

Ez 11,14-20 • 1Tim 6,11-16

HÚSVÉT UTÁNI HATODIK VASÁRNAP (EXAUDI)

Jézus Krisztus mondja: Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. (Jn 12,32)

Halld meg, URam, hangomat, hozzád kiáltok! Könyörülj rajtam, és hallgass meg, Istenem! (Zsolt 27,7)

De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. (Zsolt 130,4)

Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. (kol 3,13b)

Jn 16,5-15 • Ef 3,14-21 • Zsolt 131

Mózes így szólt: Lásd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok Isteneteknek, az Úrnak parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok Isteneteknek az Úrnak parancsolataira… (5Móz 11,26-28)

Az Úr Krisztusnak szolgáljatok! Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás. (Kol 3,24b-25)

Jel 4,1-11 • 1Tim 6,1-10

Események