Napi igék

Bocsásd meg hát ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel! (4Móz 14,19)

És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. (Mt 6,12)

Kol 2,8-15 • Róm 7,14-25

[Az igaz] olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. (Zsolt 1,3a)

Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. (Jn 15,8)

Náh 1,2-6 • Róm 7,7-13

Ország, ország, ország! Hallgass az Úr szavára! (Jer 22,29)

Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok! (1Thessz 5,6)

Hós 2,20-25 • Róm 7,1-6

Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején. (Zsolt 9,10)

Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? (Lk 18,7)

Mt 8,28-34 • Róm 6,12-13

Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. (Zsolt 19,8a)

[Krisztusban] van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. (Kol 2,3)

Mt 21,18-22 • Róm 6,1-11

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 4. VASÁRNAP

Jertek és lássátok Isten tetteit! Félelmesek dolgai az emberek között. (Zsolt 66,5)

Eljön az az idő – így szól az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. (Jer 31,31)

[Ti] az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz [járultatok].

(Zsid 12,24) M4,35-41 • 2Kor 1,8-11 • Zsolt 82

Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. (Zsolt 30,12)

Egyikük pedig, amikor látta, hogy, meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. (Lk 17,15)

Jel 15,1-4 • Róm 5,12-21

FEBRUÁR

Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. (Róm 8,18)

Figyelj beszédemre, Uram, vedd észre sóhajtozásomat! Figyelj hangos kiáltozásomra…, mert hozzád imádkozom! (Zsolt 5,2-3)

Hiszek! Segíts a hitetlenségemen! (Mk 9,24)

Kol 1,24-29 • Róm 5,1-11

Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. (Péld12,18)

Íme, a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik.

ApCsel 13,42-52 • Róm 4,13-25

Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. (Zsolt 115,12a)

Inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. (Lk 10,20)

Ruth 1,1-8(9-15)16-19a(19b-21) • Róm 4,1-12

Események